CROSSPATH BLOG

Ajandi Endre - motion graphics designer & creative director

Aeon7 - Online browser game

Image

Od Januara 2014 godine sam počeo da radim na igri Aeon 7. Priključio sam se razvojnem timu Yellow Quince-a iz Novog Sada i moji zadaci uključuju više stvari kao što su pisanje pozadinske priče sveta, scenarija za misije, UI&UX design i animacije. Ekipa je mala ali veoma talentovana i predana ideji i konceptu igre. Jako mi je drago što sam u mogućnosti da doprinesem ovoj igri koja će nesumnjivo podići lestvicu za ovakve igre na novi nivo. Igra koristi sve moguće nove web tehnologije, tako da i sa tehničke strane će biti van konkurencije. 

Samo da navedem neka od imena koja su uključena u razvoj igre:
Vladimir Avramov - lead developer i začetnik ideje
Miloš Martinov - lead game designer
Živko Kondić - lead artist

Ovde imate nekoliko linkova na kojem možete da pratite razvoj igre.
http://www.yquince.com/
http://aeon7hub.tumblr.com/
https://www.facebook.com/aeonsevenhub
http://www.aeon7.info/index.php/Main_Page